e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Servet GÖZEL

Servet GÖZEL

Bilgi Risk Yönetim Direktörü, KPMG Türkiye

ABOUT

KPMG Türkiye’ye 2005 yılında katılmıştır. KPMG Hollanda’da Denetçi ve Danışman olarak görev almıştır. Ulusal ve uluslararası bankalarda mevzuat gereği yapılması zorunlu olan bankacılık süreçleri ve bilgi sistemleri denetim projelerinde görev aldı. Bankalarda görev aldığı denetim ve danışmanlık projelerinde mevzuat ve COBIT çerçevesine göre denetim ve danışmanlık çalışmalarını yönetti. Finansal denetimin uzantısı olarak Banka dışı kuruluşlarda gerçekleştirilen bilgi sistemleri denetimi metodolojisinin uygulanması ve denetimde BT denetçilerinin yer almasına yönelik sorumluluğu üstlenmektedir. KPMG’nin siber güvenlik hizmetleri ekibinde yer alarak danışmanlık ve sızma testi çalışmalarında bulunmaktadır. Siber güvenlik, veri yönetişimi, finansal teknolojiler, dijital bankacılık ve güvence denetimi alanlarında fikir önderliği çalışmalarını yürütmektedir

SESSION

14-Mar-2019 15:10 – 15:40