e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Tolga Cem Seyfeli

Tolga Cem Seyfeli

Avukat

ABOUT

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu olan Seyfeli, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü özel hukuk bölümünde, rekabet hukukuna ilişkin “Temel Kaynak Faaliyetten Yararlandırma Zorunluluğu” adlı teziyle tamamlamıştır.

Avukatlık stajını Ankara Barosu’nda tamamlayan Seyfeli, 1995 yılından bu yana Avukat olarak çalışmaktadır.

Meslek hayatı boyunca;

1997-2007 yılları arasında Türk Telekomünikasyon A.Ş.’de Avukat ve Hukuk Müşaviri olarak çalışmış, telekomünikasyon sektörünün serbestleşmesine ilişkin çalışmalarda bilfiil bulunarak yasal düzenlemelerin hazırlanmasında görev almış, regülasyon ve rekabet biriminin kurucu başkan yardımcılığı görevini ifa etmiştir.

2007-2010 yılları arasında Ulaştırma Bakanlığında Hukuk Müşaviri olarak çalışan Seyfeli, bu dönemde 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanunu başta olmak üzere birçok yasal düzenleme çalışmasına katkı sağlamış, başta haberleşme olmak üzere Bakanlığın düzenleme konularında gerek dava takibi gerekse hukuki danışmanlık faaliyetlerini yürütmüştür.

2010-2011 yıllarında BOTAŞ Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. I. Hukuk Müşaviri olarak görev yapan Seyfeli, 4646 sayılı Doğalgaz Piyasayı Kanununda değişiklik çalışmaları, ulusal ve uluslararası tahkim, dava takibi ve hukuki danışmanlık, uluslararası transit doğal gaz hattı projelerinin milletlerarası anlaşma ve sözleşme müzakerelerinde görev almış, Şirket denetçiliği görevlerini yürütmüştür.

2011 yılında Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. bünyesinde çalışmaya başlayan Seyfeli, önce regülasyon birimine bağlı olarak Kurum ve Devlet İlişkileri Direktörlüğü görevini yürütmüş, sektörel düzenlemelerin takibi, regülasyon stratejilerinin oluşturulmasına katkı sağlanması ve düzenleyici kuruluşlarla ilişki süreçlerini yönetmiştir.

Daha sonra Hukuktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yapan Seyfeli, bu dönemde Turkcell’in yurtiçi ve yurtdışı iştiraklerinde yönetim kurulu üyeliği, ulusal ve uluslararası tahkim ve dava takibi, hukuki danışmanlık, kurumsal hukuk, sermaye piyasaları uyum faaliyetlerinde bulunmuştur.

2015 yılında Turkcell’den ayrılarak kendi ofisinde serbest Avukatlık faaliyeti göstermeye başlayan Seyfeli, elektronik haberleşme (telekomünikasyon) ve enerji sektörlerinde regülasyon ve rekabet alanında edindiği yoğun birikim ve tecrübe çerçevesinde, elektronik haberleşme hukuku, enerji hukuku, internet ve bilişim hukuku, kişisel verilerin korunması, kurumsal hukuk ve rekabet hukuku başta olmak üzere mesleki faaliyetini sürdürmektedir.

SESSION

12-Kas-2020 14:50-15:10