e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Tuğba Yiğit

Tuğba Yiğit

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanlık Müşaviri

ABOUT

Tuğba Yiğit, ilk ve ortaöğrenimini Ankara’da, lisans öğrenimini 2007 yılında Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamış olup, yüksek lisans öğrenimini Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kamu Yönetimi Anabilim dalında “Çokkültürlülük Bağlamında Türkiye’de Anayasal Vatandaşlık” konulu teziyle tamamlamıştır.

Avukatlık stajının ardından 2009-2011 yıllarında özel sektörde avukat olarak çalışmıştır. 2011 yılında kamu sektörüne geçerek Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında İş Müfettişi Yardımcısı olarak göreve başlamış ve meslek hayatına bir süre İş Müfettişi olarak devam etmiştir. 2017 yılı itibariyle Kişisel Verileri Koruma Kurumunda görevlendirilmiş olup, halen Başkanlık Müşaviri olarak Hukuk İşleri Dairesinde görevine devam etmektedir.

SESSION

12-Kas-2020 11:00-11:20