e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Tuğçe Arıcı Şirin

Tuğçe Arıcı Şirin

KVKK Uzmanı

ABOUT

Tuğçe ARICI ŞİRİN, 1995 yılında Ankara’da doğmuştur. Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi İdari
Bilimler Fakültesi- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden 2018 yılında mezun olduktan sonra,
Yüksek Lisansını Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku (Bilişim Hukuku)
Anabilim Dalında 2021 yılında tamamlamıştır.

Çalışma hayatına 2019 yılında Kişisel Verileri Koruma Kurumunda Kişisel Verileri Koruma Uzman
Yardımcısı olarak başlamış olup 2023 yılından beri görevine Kişisel Verileri Koruma Uzmanı olarak
devam etmektedir.