e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Dr. Ziya Karakaya

Dr. Ziya Karakaya

TBD Bilişim Standartları Platformu Başkanı ve Atılım Üniversitesi Bilg. Müh. Böl. Öğr. Üy.

ABOUT

Dr. Ziya Karakaya, 1965 Sivas-Çetinkaya doğumlu, evli ve bir kız
babasıdır. Lisans eğitimini ODTÜ Matematik, yüksek lisans eğitimini
ODTÜ-BÖTE ve doktora eğitimini Atılım Üniversitesi-MODES (Bilgisayar
Mühendisliği ve İmalat Mühendisliği ana bilim dallarında) tamamladı.
ODTÜ ve Çankaya üniversitelerinde öğretim görevlisi olarak görev yapan
Ziya Karakaya, 2001 yılından itibaren Atılım Üniversitesi Bilgisayar
Mühendisliği bölümünde akademik çalışmalarını sürdürmektedir. 2004-2008
yılları arasında Atılım Üniversitesi, Bilgi İşlem Merkezi Müdürlüğü
görevini de yürütmüş olan Ziya Karakaya bugüne kadar 14 Yüksek Lisans ve
1 Doktora tezi yönetmiştir. Bulut Bilişim, Büyük Veri, Nesnelerin
İnterneti, Yazılım Mühendisliği ve e-Devlet konularında çok sayıda
yayına sahiptir.

“Nesnelerin İnterneti (IoT)” ve “Akıllı Sistemlerin” geliştirilmesinde
Avrupa’da standart haline gelen FIWARE Platformu’nun Türkiye’deki tek
Elçisi (Ambassador) görevini yürütmektedir. Çok sayıda ulusal ve
uluslararası ar-ge projesine danışmanlık hizmeti vermiş olan Dr. Ziya
Karakaya halen “Yapay Zeka, Sağlık Bilişimi ve Dijital Dönüşüm”
konularında Avrupa Birliği Projeleri’ne Akademik Danışman olarak katkı
vermektedir.

Türkiye Bilişim Derneği bünyesinde TBD-İcra Kurulu Üyesi, TBD-Akademi
Üyesi ve TBD-Bilişim Standartları Platformu başkanı olarak sektörümüze
katkılarını sürdürmektedir.

SESSION

17 Mart 2022 15:50 - 16:10