e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ziyahan ALBENİZ

Ziyahan ALBENİZ

QA Tester ve Güvenlik Araştırmacısı

ABOUT

Ziyahan ALBENİZ, Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı mezunudur. Ferruh MAVİTUNA
mentörlüğünde Web Güvenliği çalışmalarını sürdüren ALBENİZ, Netsparker firmasında Güvenlik
Araştırmacısı olarak çaışmaktadır.
Mustafa Yalçın ile Klavye Delikanlıları adındaki güvenlik podcastini hazırlayıp sunan ALBENİZ, aynı
zamanda Arka Kapı Siber Güvenlik Dergisi’nde de editörlük görevini sürdürmektedir.
Yandex, Microsoft, ebay gibi firmalarda bulduğu zafiyetleri raporlayan ALBENİZ, Netsparker
Türkiye Blogu’nda güvenlik yazılarına devam etmektedir.

SESSION

15-Mar-2018 13:45-14:15