e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Etkinlik Yaklaşıyor

Olabilecek kişisel veri ihlalleri ve siber tehditlere karşı önlem detaylarının belirlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturmak için Kişisel Verileri Koruma Kurumu Binasında 5.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi yapılacaktır. Zirvenin bu yılki teması: “Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması”. 17 Mayıs 2022 tarihinde fiziksel olarak yapılacak olan zirvenin programından sadece “Protokol ve Açılış” başlıklı bölüm e-Safe’in Resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacaktır. Pandemi koşullarının devam etmesi ve ilgili kamu kurumlarının yeni talimatları olması halinde alternatif olarak hibrit yapılması da planlanan zirvenin tamamı bu durumda e-Safe’in Resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacaktır.

Zirvenin Amacı

e-Safe, Türkiye’nin yakın gelecekte sürekli gündemine girecek olan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılan ve yapılması gerekenleri, alanında uzman 20 konuşmacıyla 17 Mayıs 2022  günü hibrit olarak yapılacak zirvede değerlendiriyor.

Zirvenin Profili

Zirveye, CEO, CTO, CSO, IT Profesyonelleri, Hukukçular, Bilişim Uzmanları, Bilişim Sistemleri Yöneticileri, Kamu Kurumları ve ilgili birim yetkilileri, Silahlı Kuvvetler, Kişisel Veri Uzmanları, Adli Bilimler alanında çalışan uzmanlar, medya, üniversiteler ve siber güvenlik alanında çalışan profesyoneller katılım sağlayacaklardır.

Zirvenin Adresi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu
(Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Cad. 1407. Sok. No:4, 06520 Çankaya/Ankara).

Kimler Konuşacak?

17 Mayıs 2022 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Binasında yapılacak olan 5.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi'nin bu yılki konuşmacıları Türkiye'nin konusunda otorite sayılacak kişilerinden seçildi. Zirvenin bu yılki teması: ”Dijital Çağda Kişisel Verilerin Korunması”. 17 Mayıs 2022 tarihinde fiziksel olarak yapılacak olan zirvenin programından sadece Protokol ve Açılış başlıklı bölüm e-Safe'in Resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacaktır. Pandemi koşullarının devam etmesi ve ilgili kamu kurumlarının yeni talimatları olması halinde alternatif olarak hibrit yapılması da planlanan zirvenin tamamı bu durumda e-Safe'in Resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacaktır.

Prof. Dr. Faruk BİLİR

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı

Musa SAVAŞ

e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı

Numan İLERİ

Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörü

Seçil KOYUNCU

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanlık Müşaviri

Program

09:00-09:30 Karşılama

09:30-10:40 Protokol ve Açılış
-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

  -Açılış Konuşması – Musa SAVAŞ – e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı

  -Açılış Konuşması – Numan İLERİ  – Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörü

  -Prof. Dr. Faruk BİLİR – Açılış Konuşması – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı

  -Plaket Töreni

10:40-11:00 İletişim Arası

11:00-12:40 Birinci Bölüm: Hukuki Yaklaşım
11:00-11:20  Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Kararlarına Kısa Bir Bakış – Seçil KOYUNCU – KVKK Başkanlık Müşaviri

11:20-11:40  Çocukların Kişisel Verilerinin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar ve
Çocuğun Üstün Menfaati – Dr. Canan ERDOĞAN – Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Öğretim Üyesi

11:40-12:00  Ortak Veri Sorumlusu Kavramı ve KVKK Uygulaması – Doç. Dr. Hüseyin Can AKSOY – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

12:00-12:20 Anonim ve Pseudonim Veri Farkının KVKK Kapsamında Değerlendirilmesi – Av. Hasan Selçuk TURAN – Bilgisayar Mühendisi

12:20-12:40 Metaverse ve Kişisel Verilerin Korunması – Av. Özge Evci ERALP – Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

12:40-13:30 İletişim ve Öğle Arası

13:30-14:50 İkinci Bölüm: Sektörel Yaklaşım
13:30-13:50  Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması – Göksun Işıl Batmaz – Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörlüğü Kıdemli Avukatı

13:50-14:10  Çalışanın Kullandığı Cihazlar Üzerinde İşverenin Denetim Yetkisi ve KVKK – Dr. Esra YİĞİT –
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

14:10-14:30  Kişisel Verilerin Algoritmik Hedeflemesi ve KVKK – Prof. Dr. Hakkı Okan YELOĞLU – Başkent Üniversitesi Teknoloji Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı 

14:30-14:50  Ticari İleti Onayı ve Kişisel Verilerin Açık Rızaya Dayanarak İşlenmesi İlişkisi – Ahmet Said ALTIN – KVKK Uzmanı

14:50-15:10 İletişim Arası

15:10-16:50 Üçüncü Bölüm: Teknik Yaklaşım
15:10-15:30  Veri İhlallerine Sıklıkla Neden Olan Unsurlar ve Alınabilecek Önlemler – Halil Murat BERBERER – Avukat

15:30-15:50 Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları Tarafından Alınması Tavsiye Edilen
Tedbirler – Mikail ÖĞÜRTAY – KVKK Uzmanı

15:50-16:10  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Alınması Gereken Yeterli Önlemler – Yasin ZENGİN
– KVKK Uzmanı

16:10-16:30 Yurtdışına Veri Aktarımı ve Kamu Kurumları Açısından Bulut Tabanlı Sistemlerin
Kullanımı – Hamza Aytaç DOĞANAY – Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Adli Bilişim ve Suç Uzmanı

16:30-16:50 Kurumlarca Verilecek Hizmetlerde Çift Katmanlı Doğrulamanın Yapılması – Ersin CAN – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı

16:50-16:55 Kapanış