e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Konuşmacıları

Numan İLERİ

Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörü

Mikail ÖĞÜRTAY

KVKK Uzmanı

Canan ERDOĞAN

Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Öğretim Üyesi

Ahmet Said ALTIN

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı, KVKK

Prof. Dr. Hakkı Okan YELOĞLU

Başkent Üniversitesi Teknoloji Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı

Dr. Esra YİĞİT

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Ersin CAN

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı

Öğr. Gör. Avukat Özge Evci ERALP

Başkent Üniversitesi- Eralp Avukatlık Bürosu

Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy

Bilkent Üni. Hukuk Fak. Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi / Dekan Yardımcısı

Musa SAVAŞ

e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı

Yasin ZENGİN

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Uzmanı

Seçil KOYUNCU

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanlık Müşaviri

Hamza Aytaç DOĞANAY

Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Adli Bilişim ve Suç Uzmanı

Prof. Dr. Faruk BİLİR

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı