e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

5. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Konuşmacıları

Prof. Dr. Faruk BİLİR

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı

Musa SAVAŞ

e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı

Numan İLERİ

Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörü

Seçil KOYUNCU

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanlık Müşaviri

Canan ERDOĞAN

Ankara Yıldırım Beyazit Üniversitesi Öğretim Üyesi

Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy

Bilkent Üni. Hukuk Fak. Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi / Dekan Yardımcısı

Göksun Işıl BATMAZ

Türk Telekom Grubu KVKK Yönetişim Müdürlüğü Yöneticisi

Ersin CAN

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı

Özge Evci ERALP

Başkent Üniversitesi- Eralp Avukatlık Bürosu

Hamza Aytaç DOĞANAY

Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Adli Bilişim ve Suç Uzmanı

Dr. Esra YİĞİT

Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Hakkı Okan YELOĞLU

Başkent Üniversitesi Teknoloji Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı

Ahmet Said ALTIN

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı, KVKK

Mikail ÖĞÜRTAY

KVKK Uzmanı

Yasin ZENGİN

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Uzmanı