e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Etkinlik Yaklaşıyor

''Olabilecek siber tehditlere karşı önlem detaylarının belirlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturmak`` için Kişisel Verileri Koruma Kurumu Binasında, 6. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi yapılacaktır. 18 Mayıs 2023 tarihinde yapılması planlanan zirveyi e-Safe'in Resmi YouTube kanalından canlı takip edebilirsiniz.

Zirvenin Amacı

e-Safe, Türkiye’nin yakın gelecekte sürekli gündemine girecek olan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılan ve yapılması gerekenleri, alanında uzman 20 konuşmacıyla 18 Mayıs 2023  günü hibrit olarak yapılacak zirvede değerlendiriyor.

Zirvenin Profili

Zirveye, CEO, CTO, CSO, IT Profesyonelleri, Hukukçular, Bilişim Uzmanları, Bilişim Sistemleri Yöneticileri, Kamu Kurumları ve ilgili birim yetkilileri, Silahlı Kuvvetler, Kişisel Veri Uzmanları, Adli Bilimler alanında çalışan uzmanlar, medya, üniversiteler ve siber güvenlik alanında çalışan profesyoneller katılım sağlayacaklardır.

Zirvenin Adresi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu
(Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Cad. 1407. Sok. No:4, 06520 Çankaya/Ankara).

Kimler Konuşacak?

17 Haziran 2021 Kisisel Verileri Koruma Zirvesinin bu yılki konuşmacıları Türkiye'nin konusunda otorite sayılacak kişilerden seçildi. Hibrit olarak yapılacak olan zirveyi e-Safe'in Resmi YouTube kanalından canlı takip edebilirsiniz.

Prof. Dr. Faruk BİLİR

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı

Musa SAVAŞ

e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı

Numan İLERİ

Türk Telekom Regülasyon Uyum Direktörü

Seçil KOYUNCU

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanlık Müşaviri

Program

09:00-09:30 Karşılama

09:30-10:40 Protokol ve Açılış
-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

  -Açılış Konuşması – Musa SAVAŞ – e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı

  -Açılış Konuşması – ??? – Ana Sponsor

  -Prof. Dr. Faruk BİLİR – Açılış Konuşması – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı

  -Plaket Töreni

10:40-11:00 İletişim Arası

11:00-12:40 Birinci Bölüm: Hukuki Yaklaşım
11:00-11:20  Kişisel Verileri Koruma Kurulu İlke Kararlarına Kısa Bir Bakış – Seçil KOYUNCU – KVKK Başkanlık Müşaviri

11:20-11:40  Çocukların Kişisel Verilerinin İşlenmesinde Dikkat Edilmesi Gerekli Hususlar ve
Çocuğun Üstün Menfaati – ??? – ???
11:40-12:00  Ortak Veri Sorumlusu Kavramı ve KVKK Uygulaması – Doç. Dr. Hüseyin Can AKSOY – Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi
12:00-12:20 Anonim ve Pseudonim Veri Farkının KVKK Kapsamında Değerlendirilmesi – Av. Hasan Selçuk TURAN – Bilgisayar Mühendisi

12:20-12:40 Metaverse ve Kişisel Verilerin Korunması – Av. Özge Evci ERALP – Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

12:40-13:30 İletişim ve Öğle Arası

13:30-15:10 İkinci Bölüm: Sektörel Yaklaşım
13:30-13:50  Elektronik Haberleşme Sektöründe Kişisel Verilerin Korunması – ??? – ???

13:50-14:10  Hizmet Binalarında Güvenlik Kameralarının Kullanımının KVKK Açısından
Değerlendirilmesi – ??? – ???

14:10-14:30  Çalışanın Kullandığı Cihazlar Üzerinde İşverenin Denetim Yetkisi ve KVKK – Dr. Esra YİĞİT –
Türk-Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

14:30-14:50  Kişisel Verilerin Algoritmik Hedeflemesi ve KVKK – Prof. Dr. Hakkı Okan YELOĞLU – Başkent Üniversitesi Teknoloji Bilgi Yönetimi Bölüm Başkanı 

14:50-15:10  Ticari İleti Onayı ve Kişisel Verilerin Açık Rızaya Dayanarak İşlenmesi İlişkisi – ??? –
???

15:10-15:30 İletişim Arası

15:30-17:10 Üçüncü Bölüm: Teknik Yaklaşım
15:30-15:50  Veri İhlallerine Sıklıkla Neden Olan Unsurlar ve Alınabilecek Önlemler – Av. Halil Murat BERBERER

15:50-16:10 Kullanıcı Güvenliğine İlişkin Veri Sorumluları Tarafından Alınması Tavsiye Edilen
Tedbirler – ??? – ???

16:10-16:30  Özel Nitelikli Kişisel Verilerin İşlenmesinde Alınması Gereken Yeterli Önlemler – Yasin ZENGİN
– Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Uzmanı

16:30-16:50 Yurtdışına Veri Aktarımı ve Kamu Kurumları Açısından Bulut Tabanlı Sistemlerin
Kullanımı – ??? – ???

16:50-17:10 Kurumlarca Verilecek Hizmetlerde Çift Katmanlı Doğrulamanın Yapılması – ??? – ???

17:10-17:15 Kapanış