e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Etkinlik Yaklaşıyor

Olabilecek kişisel veri ihlalleri ve siber tehditlere karşı önlem detaylarının belirlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturmak için 3 Mayıs 2023 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Binasında 6.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi fiziksel olarak yapılacaktır. Zirvenin bu yılki teması: “Yapay Zeka ve Kişisel Verilerin Korunması”.

Zirvenin Amacı

e-Safe, Türkiye’nin yakın gelecekte sürekli gündemine girecek olan kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yapılan ve yapılması gerekenleri, alanında uzman 20 konuşmacıyla 3 Mayıs 2023  günü hibrit olarak yapılacak zirvede değerlendiriyor.

Zirvenin Profili

Zirveye, CEO, CTO, CSO, IT Profesyonelleri, Hukukçular, Bilişim Uzmanları, Bilişim Sistemleri Yöneticileri, Kamu Kurumları ve ilgili birim yetkilileri, Silahlı Kuvvetler, Kişisel Veri Uzmanları, Adli Bilimler alanında çalışan uzmanlar, medya, üniversiteler ve siber güvenlik alanında çalışan profesyoneller katılım sağlayacaklardır.

Zirvenin Adresi

Kişisel Verileri Koruma Kurumu
(Nasuh Akar Mahallesi Ziyabey Cad. 1407. Sok. No:4, 06520 Çankaya/Ankara).

Kimler Konuşacak?

Olabilecek kişisel veri ihlalleri ve siber tehditlere karşı önlem detaylarının belirlenmesi ve toplumsal farkındalık oluşturmak için 3 Mayıs 2023 tarihinde Kişisel Verileri Koruma Kurumu Binasında alanında uzman konuşmacıların katılımıyla 6.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi fiziksel olarak yapılacaktır. Zirvenin bu yılki teması: “Yapay Zeka ve Kişisel Verilerin Korunması”.

Prof. Dr. Faruk BİLİR

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı

Musa SAVAŞ

e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı

Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy

Bilkent Üni. Hukuk Fak. Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi / Dekan Yardımcısı

Program

09:00 – 09:30      Karşılama

09:30 – 10:40      Protokol ve Açılış

-Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

-Açılış Konuşması – Musa Savaş – e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı

-Açılış Konuşması – Prof. Dr. Faruk Bilir – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı

-Plaket Töreni

10:40-11:00         İletişim Arası

11:00-12:40         Birinci Bölüm: Hukuki Yaklaşım

11:00-11:20         Yapay Zeka Modellerinde Kişisel Veri İşleme İlkeleri – Dr. Çiçek ERSOY – İstanbul Teknik Üniversitesi, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

11:20-11:40         Yapay Zekanın Kişisel Veri İşleme Boyutu Konusunda Dünya Genelindeki Çalışmalar ve Öneriler – Av. Özge Evci ERALP – Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi

11:40-12:00         Kişisel Verilerin Korunmasında Blockchain Teknolojisi: Avantajlar, Dezavantajlar ve Hukuki Yönleri – Doç. Dr. Pınar Çağlayan AKSOY – Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

12:00-12:20         Kişisel Verilerin Korunmasında Yapay Zekanın Hukuki ve Cezai Sorumluluğu: Sorumluluk İlkeleri ve Uygulamalar – Beste EKİN – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzman Yardımcısı

12:20-12:40         Yapay Zeka ile Otomatik Karar Verme Süreçlerinde Kişisel Veri İşleme İlkeleri – Doç. Dr. Hüseyin Can AKSOY – Bilkent Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı

12:40-13:30         İletişim ve Öğle Arası

13:30-15:10         İkinci Bölüm: Sektörel Yaklaşım

13:30-13:50         Kişisel Verilerin Korunması Hakkı ve Diğer Anayasal Haklar Kapsamında Denge Testi – Nadire Çoruhlu KAMALIOĞLU – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzmanı

13:50-14:10         Elektronik Ticaret ve Mesafeli Sözleşmelerde Kişisel Verilerin Korunması – Mustafa Şeref İŞCAN – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzmanı

14:10-14:30         Nesnelerin İnternetinde (IoT) Veri Güvenliği: Yeni Teknolojik Uygulamalar ve Riskler – Ersin CAN – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı

14:30-14:50         Sağlık Sektöründe Yapay Zeka Çözümlerinin Kişisel Verilerin Korunması Açısından Değerlendirilmesi – Doç. Dr. P. Elif EKMEKCİ – TOBB ETU Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

14:50-15:10         Veri İhlallerinin Yapay Zeka ile Engellenmesinde Yöntemler – Av. Pelin ÖZKAYA – Adli Bilişim Uzmanı

15:10-15:30         İletişim Arası

15:30-17:10         Üçüncü Bölüm: Teknik Yaklaşım

15:30-15:50         Yapay Zeka ve Kişisel Verilerin Korunması: Veri Minimizasyonu İlkesi ve Uygulama Örnekleri – Prof. Dr. Behçet Uğur TÖREYİN – İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü

15:50-16:10         Kişisel Verilerin Blokzincir Tabanlı Şifreleme Teknikleri ile Korunması – Hamza Aytaç DOĞANAY – Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Adli Bilişim ve Suç Uzmanı

16:10-16:30         Bulut Bilişim Teknolojileri ve KVKK Uyumluluğu: Yenilikler ve Gereklilikler – Ömer Faruk KUSUTOĞLU– Bilişim Sistemleri Uzmanı

16:30-16:50         Veri Koruma ve Sızma Testlerinde Blockchain Teknolojisi: Potansiyeller ve Uygulama Örnekleri – Göksun Işıl BATMAZ – Türk Telekom, Kişisel Verileri Koruma Yönetişimi Müdürü

16:50-16:55         Kapanış