e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

6. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi Konuşmacıları

Prof. Dr. Faruk BİLİR

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı

Musa SAVAŞ

e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı

Behçet Uğur Töreyin

Prof. Dr. Behçet Uğur Töreyin İstanbul Teknik Üniversitesi Bilişim Enstitüsü | Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü

Perihan Elif Ekmekci

TOBB ETU Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı

Nadire Çoruhlu Kamalıoğlu

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Uzmanı

Beste Ekin

Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı

Pelin Özkaya

Adli Bilişim Uzmanı

Mustafa Şeref İşcan

Kişisel Verileri Koruma Uzmanı

Özge Evci ERALP

Başkent Üniversitesi- Eralp Avukatlık Bürosu

Çiçek Ersoy

İ.T.Ü İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi

Pınar Çağlayan Aksoy

Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Göksun Işıl BATMAZ

Türk Telekom Grubu KVKK Yönetişim Müdürlüğü Yöneticisi

Doç. Dr. Hüseyin Can Aksoy

Bilkent Üni. Hukuk Fak. Medeni Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi / Dekan Yardımcısı

Ömer Faruk Kusutoğlu

Bilişim Sistemleri Uzmanı

Hamza Aytaç DOĞANAY

Ankara Üniversitesi Öğretim Görevlisi, Adli Bilişim ve Suç Uzmanı

Ersin CAN

Kişisel Verileri Koruma Kurumu Veri Güvenliği ve Bilgi Sistemleri Dairesi Başkanı