e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Author: Özlem Nur Memiş

Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Avukat Özge Evci Eralp, yapay zekanın işe alım ve diğer iş süreçlerinde kullanılması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Özge Evci Eralp, iş süreçlerinde kullanılan yapay zeka yöntemlerini anlattı. Eralp, işe alım süreçlerinde oyunlar, video ve chatbot görüşmeleri, çalışan izleme, siber izleme, oyunlar...

Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Avukat Özge Evci Eralp, yapay zekanın işe alım ve diğer iş süreçlerinde kullanılması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Özge Evci Eralp, yapay zekanın çok bilinen çeşitlerinin; makine öğrenmesi, derin öğrenme, doğal dil işleme olarak sıralandığını ifade etti. Eralp, makine öğrenmesinin işe alım...

Başkent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Avukat Özge Evci Eralp, yapay zekanın işe alım ve diğer iş süreçlerinde kullanılması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Özge Evci Eralp, özellikle herkesin gördüğü dijital reklamlar, sosyal medyada kullanılan uygulamalar, cep telefonları, akıllı saatler, evlerdeki robot süpürgelerin hepsinin yapay zeka teknolojisi ile...

KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı Cennet Alas Şekerbay, çocuk verilerinin işlenmesinde açık rızanın alınması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Cennet Alas Şekerbay, ilgili kişinin verisi işlenen gerçek kişi olarak tanımlandığını dile getirdi. Bundan dolayı da herkesi kapsadığını belirli bir yaş sınırı olmadığını ifade etti. Kişisel...

KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı Cennet Alas Şekerbay, çocuk verilerinin işlenmesinde açık rızanın alınması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Cennet Alas Şekerbay, eğer açık rızaya dayanarak kişisel veri işlenecekse aydınlatma yükümlülüğü ile açık rıza temini bakımından ayrı dökümanlar oluşturulmalı, bunların temini bakımından ayrı metinlerin esas...

KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı Cennet Alas Şekerbay, çocuk verilerinin işlenmesinde açık rızanın alınması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Cennet Alas Şekerbay, açık rıza kavramını tanımladı. Şekerbay, kanununda açık rıza kavramının ‘’Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.’’ şeklinde tanımlandığını ifade...

KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı Cennet Alas Şekerbay, çocuk verilerinin işlenmesinde açık rızanın alınması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Cennet Alas Şkerbay, açık rızanın aydınlatma yükümlülüğüyle de bazı durumlarda iç içe geçebileceğini dile getirdi. Şekerbay, bu iki konunun birbirine karıştığının da altını çizdi. Cennet Alas Şkerbay,...

e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 25 Ocak 2018’de, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) himayesinde gerçekleştirildi. Zirvede Av. Özgür Eralp moderatörlüğünde “Kişisel Verileri Korumanın Hukuki Yönü” konusu alanında uzmanları ile ele alındı. Etkinlikte, kişisel verileri koruma uzmanlarının yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarının...

e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi, 25 Ocak 2018’de, Ankara’da, Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) himayesinde gerçekleştirildi. Zirvede Av. Özgür Eralp moderatörlüğünde “Kişisel Verileri Korumanın Hukuki Yönü” konusu alanında uzmanları ile ele alındı. Etkinlikte, kişisel verileri koruma uzmanlarının yanı sıra bu alanda faaliyet gösteren siber güvenlik firmalarının...