e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Bilgi Güvenliği Tag

15 Mart 2018 tarihinde ikincisi gerçekleştirilen e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde Türkiye’nin yerelde izlenmesi gereken ‘Siber Güvenlik’ yol haritası masaya yatırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı’nda (BTK) gerçekleştirilen etkinlikte Türkiye’nin yakın gelecekte karşı karşıya kalabileceği siber güvenlik risklerini alanında uzman 18 konuşmacı ile tartışıldı. Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyesi Taha Yücel açılış konuşmasını gerçekleştirdi.