e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Dijital Dönüşüm Tag

Belki bundan 20-30 yıl sonra tarih yazılırken yaşadığımızın dönemin hızlı bir şekilde dönüştüğünü daha rahat anlayabileceğimizi söyleyen Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, şuan bu dönüşümün içinde olduğumuzdan dolayı hızını algılayamadığımızı dile getirdi. Yusuf Kıraç, pandemiyle birlikte bu dönüşümün daha da hızlandığını ifade etti. Türk...