e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Dijital Transformasyon Tag

Trend Micro Akdeniz Ülkeleri, İsrail, Rusya Federasyonu ve Türki Cumhuriyetler Bölge Başkanı Yakup Börekçioğlu, pandeminin başladığı günden itibaren şirketlerin çok hızlı bir şekilde değişime adapte olduklarını ifade etti. Yakup Börekçioğlu, bu hızlı değişime adapte olunmasının verilerin korunması hususunda özellikle önem arz ettiğini belirtti. Şirketlerin yaklaşık yüzde...