e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Pandemiyle gelen dijital transformasyon


Pandemiyle gelen dijital transformasyon

Trend Micro Akdeniz Ülkeleri, İsrail, Rusya Federasyonu ve Türki Cumhuriyetler Bölge Başkanı Yakup Börekçioğlu, pandeminin başladığı günden itibaren şirketlerin çok hızlı bir şekilde değişime adapte olduklarını ifade etti.

Yakup Börekçioğlu, bu hızlı değişime adapte olunmasının verilerin korunması hususunda özellikle önem arz ettiğini belirtti. Şirketlerin yaklaşık yüzde 70’inin dijital transformasyon bağlamında hızlı olsa da problem yaşadığını söyleyen Börekçioğlu, bu problemlerin verileri koruma noktasında çok zorluk yarattığının altını çizdi.

Yakup Börekçioğlu konuşmasına şu sözlerle devam etti: ‘’Geleceğin şekillendiği bu günlerde artık verilerin gücünden faydalanarak doğru stratejik adımlar atmamız önem arz etmektedir. Ülkemizdeki KVKK, bu konuda bu zamana kadar aldığı önlemlerle dikkat çekmektedir. Yakın zamanda yaşadığımız pandemi nedeniyle karşımıza çıkan kişisel verilerin küresel riskleri de bu anlamda incelenmesi gerekmektedir.’’

VİDEO: 407
BAŞLIK: Pandemiyle Gelen Dijital Transformasyon
KONUŞMACI: Yakup Börekçioğlu – Trend Micro Akdeniz Ülkeleri, İsrail, Rusya Federasyonu ve Türki Cumhuriyetler Bölge Başkanı
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara