e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

e-Safe KVK 2021 Tag

KVKK Hukuk İşleri Daire Başkanlığı KVK Uzmanı Ezgi Ergüneş Duran, aydınlatma metninde dikkat edilmesi gereken hususları e-Safe’e anlattı. Aydınlatma metninin veri sorumlusu yada yetkilendirdiği kişi tarafından yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olduğunu belirten Ezgi Ergüneş Duran, “Dolayısıyla burada ispat yükümlülüğü de veri sorumlusunda. Yani aydınlatmayı yaptığını...