e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Aydınlatma metninde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?


Aydınlatma metninde dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?

KVKK Hukuk İşleri Daire Başkanlığı KVK Uzmanı Ezgi Ergüneş Duran, aydınlatma metninde dikkat edilmesi gereken hususları e-Safe’e anlattı.

Aydınlatma metninin veri sorumlusu yada yetkilendirdiği kişi tarafından yerine getirilmesi gereken bir yükümlülük olduğunu belirten Ezgi Ergüneş Duran, “Dolayısıyla burada ispat yükümlülüğü de veri sorumlusunda. Yani aydınlatmayı yaptığını veri sorumlusu ispatlamak zorunda” dedi.

6698 sayılı Kanunun 10’uncu maddesinde yer alan unsurlara muhakkak aydınlatmada yer verilmesi gerektiğini ve bunlardan birinin dahi eksik olması durumunda aydınlatmanın tümden hukuka aykırı hale geldiğini vurgulayan Duran, “Aktarımın amacının ve alıcı gruplarının bildirilmesi çok önemli. Çünkü aktarım artık veri işleme faaliyetini farklı bir boyuta taşıyor. Veri sorumlusunun bünyesinden çıkıp farklı bir yere gidecek o veri üzerinden çok daha önemli bir işlem yapılacak. Bu anlamda aktarımın amacı ve kim tarafından alınacağı, yani alıcı grupların kim olacağı açıkça ortaya konulmalı” şeklinde konuştu.

Aydınlatmanın zamanının da çok önemli olduğunu dile getiren Duran sözlerine şöyle devam etti: “Zamanını belirlerken aslında verinin nasıl elde edildiğiyle biz bunu açıklıyoruz. Eğer ilgili kişi tarafından bu veri elde ediliyorsa ilgili kişiden elde edilme aşamasında, üçüncü bir kişi tarafından elde ediliyorsa makul olan en kısa sürede, bir kontak bilgisi iletişim bilgisi elde edildiyse ilk iletişim anında bu aydınlatmanın yapılması gerekiyor. Yine aktarım yapılacaksa da en geç ilk aktarım anında aydınlatma yapılmalıdır.” Aynı şekilde katmanlı aydınlatmanın ilk basamağında veri sorumlusunun kimliği gibi, veri işlemenin amacı gibi temel bir takım bilgilerin ilgili kişilere verilmesi gerektiğini söyleyen Duran, bu bilgilerin ilgili kişiye daha ilk aşamada sunulması, daha sonra ikinci aşamaya katmanlı şekilde aktarılarak aydınlatılması gerektiğini belirtti.

Kişisel veri işleme amacının, işleme faaliyetiyle sınırlı, belirli, açık ve meşru olması, açık bir şekilde ortaya koyulması ve aydınlatma metninin kolayca erişilebilir yöntemlerle ilgili kişilere sunulması gerektiğini aktaran Duran, “İlgili kişinin verisinin niye işlendiğini öğrenmesi öncelikli bir öneme haizdir. Bu nedenle bu amacın açık ve meşru bir şekilde ortaya koyulması gerekir. Yani ilgili kişi bu metni talep etmek zorunda değil, aramak zorunda değil. İlgili kişinin biran önce bu metne erişimin sağlanması lazım” ifadelerine yer verdi.

İleride ortaya çıkacak muhtemel amaçlar için aydınlatma yapılmamasını öneren Duran, aydınlatma metninin dilinin muğlak ifadeler içermemesi gerektiğini ve hukuki sebebin kanunun 5’inci ve 6’ncı maddelerinden hangisine dayandığının açıkça ortaya koyulması gerektiğini söyledi.

Ayrıca gizlilik politikasına yapılan atıfları aydınlatma olarak görmediklerinin altını çizen Duran, “Doğrudan doğruya gizlilik politikasının aydınlatma metni olarak kullanılması mümkün değil, yani geçerli bir aydınlatma değil” şeklinde sözlerini tamamladı.

VİDEO: 324
BAŞLIK: Aydınlatma Metninde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?
KONUŞMACI: Ezgi Ergüneş Duran – KVKK Hukuk İşleri D.B. KVK Uzmanı
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) – Ankara