e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

eSafe Tag

Trend Micro Akdeniz Ülkeleri, İsrail, Rusya Federasyonu ve Türki Cumhuriyetler Bölge Başkanı Yakup Börekçioğlu, pandeminin başladığı günden itibaren şirketlerin çok hızlı bir şekilde değişime adapte olduklarını ifade etti. Yakup Börekçioğlu, bu hızlı değişime adapte olunmasının verilerin korunması hususunda özellikle önem arz ettiğini belirtti. Şirketlerin yaklaşık yüzde...

Belki bundan 20-30 yıl sonra tarih yazılırken yaşadığımızın dönemin hızlı bir şekilde dönüştüğünü daha rahat anlayabileceğimizi söyleyen Türk Telekom Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, şuan bu dönüşümün içinde olduğumuzdan dolayı hızını algılayamadığımızı dile getirdi. Yusuf Kıraç, pandemiyle birlikte bu dönüşümün daha da hızlandığını ifade etti. Türk...

Sentez Medya tarafından 17 Mart 2022 tarihinde Ankara’da düzenlenen 6’ncı Siber Güvenlik Zirvesi’nde kapanış konuşmasını yapan e-Safe Kurucusu ve Zirve Başkanı Musa Savaş, ülkemizin siber güvenlik sektörüne bu tarz etkinlikler ile destek olmaya devam edeceğini ifade etti. Musa Savaş, ülkemizin siber güvenlik sektörüne bu etkinliklerde üretilen...

Sentez Medya tarafından 17 Mart 2022 tarihinde Ankara’da düzenlenen 6’ncı e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde konuşan Havelsan Proje Teknik Müdürü Serhat Sağdıçoğlu, blok zincir teknolojileri konusunda bilgiler verdi. Serhat Sağdıçoğlu, Havelsan olarak yazılım yoğun sistemler konusuna odaklandıklarını belirtti. Siber güvenlik süreci dendiğinde akla gelen kavramların ve temel...

Ankara Üniversitesi Adli Bilişim ve Siber Suç Uzmanı Hamza Aytaç Doğaner, quantum bilgisayarlarda şifreleme konusunda bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Hamza Aytaç Doğaner, blokzincirle alakalı olmak üzere quantum bilgisayarlarda şifrelemenin quantum teorisine dayandığını belirtti. Doğaner, quantum teorisinin aslında yeni bir teori olmadığını dile getirdi. Bilgisayar dünyasına bakıldığında,...

Trend Micro Satış Yöneticisi Gökhan Çörekçi, siber saldırılara karşı veri güvenliğinin sağlanması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Gökhan Çörekçi; sahada yaşadığı deneyimlerini aktarırken, Türkiye’de sosyal medya kullanımını inceledi. Gökhan Çörekçi konuşmasını şu şekilde sürdürdü: ‘’Bakıldığı zaman Türkiye’de ciddi anlamda bir sosyal medya kullanımı var. 51 milyon insanımız...

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Yılmaz, medyada kişisel verilerin korunması ve sosyal medya kuruluşlarının yükümlülükleri hakkındaki bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Süleyman Yılmaz, veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri 3 ayrı başlığa ayırdı. Bunları; kişisel verileri hukuka uygun olarak işlemek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak...

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Yılmaz, medyada kişisel verilerin korunması ve sosyal medya kuruluşlarının yükümlülükleri hakkındaki bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Süleyman Yılmaz, kişilerin kullandıkları sosyal medya hesaplarına kayıt esnasında ve sonrasında birçok kişisel verinin bu sisteme dahil edildiğini dile getirdi. Özellikle ad...

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Yılmaz, medyada kişisel verilerin korunması ve sosyal medya kuruluşlarının yükümlülükleri hakkındaki bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Süleyman Yılmaz, sosyal medyada yaşanan kişisel veri ihlallerine değindi. Yılmaz, sosyal medyanın kişilere sağladığı imkanın sınırsız ve çoğu zaman denetimsiz kullanılması sebebiyle...