e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kaspersky Tag

2021 yılında saldırıların hedefinde olan, ilk 10 kritik altyapılardan birincisin hükümetler olduğunu belirten Kaspersky Satış Öncesi Mühendisi Aydın Can Fındıkçı, “İkinci sırada tehdit aktörlerinin finansal odaklı olmasından kaynaklı olarak bankalar var. Üçüncü sırada yine aynı sebeple finansal kuruluşlar yer alıyor. Diplomatik işletmeler, telekomünikasyon, eğitim sektörü,...