e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Özel Nitelikli Veri Tag

Özel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kanunun 6’ıncı maddesinde tahdidi olarak sayıldığını ve burada sayılan veriler dışında herhangi bir verinin özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilemeyeceğini belirten Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Uzman Yardımcısı Göksu Hazar Erdinç, “Biyometrik veri de özel nitelikli kişisel veriler...