e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Satcom Vision Tag

Cumhuriyet, uğruna savaşanların bıraktığı emanettir. Cumhuriyet; bir çocuğun hayali ve bir milletin umududur. Cumhuriyet, özgürlüğünü elinde tutan ve ben de varım diyen Türk Kadınıdır! Cumhuriyet;...