e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Cumhuriyet Nedir? – 100.Yıl Özel


Cumhuriyet Nedir? – 100.Yıl Özel

Cumhuriyet, uğruna savaşanların bıraktığı emanettir. Cumhuriyet; bir çocuğun hayali ve bir milletin umududur.
Cumhuriyet, özgürlüğünü elinde tutan ve ben de varım diyen Türk Kadınıdır!
Cumhuriyet; kelimelere, cümlelere, kitaplara sığmayan tarihimizdir.
Cumhuriyet, yüreklerimizde büyük fırtınalar kopartan nice 100 yıldır!
Cumhuriyet, ay yıldızlı bayrağımızdır!
Hilaline yıldızına iyi bakın!
O hilal ki bir milletin ışığı,
O yıldız ki pusulası!