e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Şenol Vatansever Tag

İdari tedbirlere uyum çalışmalarının temelinin kişisel veri işleme envanteri hazırlanması olduğunu belirten Global Bilişim Derneği (BİDER) Başkanı Şenol Vatansever, “Temeli iyi atılmamış bir binanın ilk sarsıntıda hasar görmesi ya da çökmesi ne kadar yüksek ihtimal ise, gerçek durumu ortaya koymayan bir envanterde telafisi mümkün olmayan...

Global Bilişim Derneği (BİDER) Başkanı Şenol Vatansever, kurul ve ilgili kişiyi bilgilendirme süreçleri ve itibar yönetiminde özellikle uygulama bağlamında ciddi yanlışlar yapıldığının altını çizdi. Şenol Vatansever, genelde şirketlerin ya da kurumların olası bir ihlal yaşandığında verdikleri ilk tepkinin olayın üstünü örtmeye çalışmak olduğunu ifade etti. Şenol Vatansever...