e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber İstihbaratın Kamu Güvenliği İçin Rolü ve Önemi Tag

Ankara’da 15 Mart 2018 tarihinde 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde kamuda siber güvenliğin nasıl sağlanacağı konuşuldu. Kamuda güvenli web uygulamalarından güvenli parola kullanımlarına uzanan pek çok husus uzmanlarınca masaya yatırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde Ankara’da gerçekleştirilen 2. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde Bilgi Güvenliği Uzmanı Atalay Keleştemur, “Siber İstihbaratın Kamu Güvenliği İçin Rolü ve Önemi” üzerine konuşmasını gerçekleştirdi.