e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber İstihbaratın Kamu Güvenliği İçin Rolü ve Önemi


Siber İstihbaratın Kamu Güvenliği İçin Rolü ve Önemi

Ankara’da 15 Mart 2018 tarihinde 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde kamuda siber güvenliğin nasıl sağlanacağı konuşuldu. Kamuda güvenli web uygulamalarından güvenli parola kullanımlarına uzanan pek çok husus uzmanlarınca masaya yatırıldı. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) himayesinde Ankara’da gerçekleştirilen 2. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde Bilgi Güvenliği Uzmanı Atalay Keleştemur, “Siber İstihbaratın Kamu Güvenliği İçin Rolü ve Önemi” üzerine konuşmasını gerçekleştirdi.

Bilgi Güvenliği Uzmanı Atalay Keleştemur, Siber istihbaratta bizleri ilgilendiren kısım haberin toplanması kısmı olduğunu söyledi ve şunları ekledi: “Açık kaynaklı istihbarat, gazete video dergi, sosyal ağlar gibi alanlar, bu bilgiler ışında oluşturulan istihbarattır. İstihbaratın yüzde 90’ı bu açık kaynaklı alanlardan toplanıyor. Biz kendi hesaplarımızdan yaptığımız paylaşımlarla bu açık istihbarat kaynaklarını oluşturuyoruz.

NATO siber uzaydan bahsederken yaptığı tanımda ‘bilgisayarlar ve bilgisayar ağlarının ortaya çıkardığı insanlar ve bilgisayarların bir arada bulunduğu ve çevrimiçi faaliyetlerin tamamını kapsayan sayısal bir dünyadır’ demektedir. Bu tanıma insanı katarak siber uzayın korunması ile insanın da korunmasının sağlandığını belirtmektedir. Siber güvenlik ve bilgi güvenliği çok karıştırılmaktadır. Bilgi güvenliğine matbu belgeler dahildir. Siber güvenlikte bilgiyi korur ama siber uzaydaki bilgiyi korumaktadır. Kesişen nokta budur.

2010 yılı öncesinde siber saldırılar Ağ tarama (network scanning), Hizmet dışı bırakma (denial of service), IP aldatmacası (IP spoofing), İnternet servis saldırıları gibi basit içeriklerken, 2010’dan sonra siber saldırı biraz daha çeşitlendi ve daha komplike hale geldi.”

VİDEO: 021
BAŞLIK: Siber İstihbaratın Kamu Güvenliği İçin Rolü ve Önemi
KONUŞMACI: Atalay Keleştemur- Bilgi Güvenliği Uzmanı
ETKİNLİK: 2.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 15 Mart 2018, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara