e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Türk Ceza Kanunu Tag

Türk Ceza Kanunu’nun 135’inci maddesinin 2’nci fıkrasında sayılanların aslında Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda özel nitelikli veri olarak düzenlenen durumlar olduğunu belirten Eralp Danışmanlık’tan Avukat Özgür Eralp, “Özel nitelikli kişisel veri Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda çok açık. Ama Türk Ceza Kanunu’nda eksik kalan taraflar var. Özel...