e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Türk Ceza Kanunu’nda kişisel verilerin işlenmesine yönelik hükümler


Türk Ceza Kanunu’nda kişisel verilerin işlenmesine yönelik hükümler

Türk Ceza Kanunu’nun 135’inci maddesinin 2’nci fıkrasında sayılanların aslında Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda özel nitelikli veri olarak düzenlenen durumlar olduğunu belirten Eralp Danışmanlık’tan Avukat Özgür Eralp, “Özel nitelikli kişisel veri Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nda çok açık. Ama Türk Ceza Kanunu’nda eksik kalan taraflar var. Özel nitelikli veri diye bir tanım kullanmıyor” dedi.

Kavram birliğinin sağlanması, biyometrik veri gibi türlerin de kapsama alınması açısından hükümde yer alan ifadenin özel nitelikli veri olarak değiştirilebileceğini söyleyen Eralp, “Ayrıca özel nitelikli kişisel verilerin kullanılmasıyla ilgili Ceza Kanunu’nun 136’ncı maddesinde; kişisel verileri hukuka aykırı olarak bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi, iki yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” ifadelerine yer verildiğini dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

“Silme, yol etme, anonim hale getirilmesiyle ilgili de bir kavram birliği olması lazım. Kurumun rehberlerinde, kararlarında, yönetmeliklerinde bu konu açık. Ama Türk Ceza Kanunu’nda maalesef bu anlamda bir uyum yok.”

VİDEO: 463
BAŞLIK: Türk Ceza Kanunu’nda Kişisel Verilerin İşlenmesine Yönelik Hükümler
KONUŞMACI: Özgür Eralp – Avukat
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara