e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Turkcell Siber Savunma Merkezi Tag

Türkiye’deki siber güvenlik algısının Penetration testleriyle başlayan bir algı olarak hayatımızda önemli bir yere sahip olduğunu belirten Turkcell Siber Savunma Merkezi Müdür Yardımcısı Cihan Yüceer, aslında siber güvenliğin sadece Penetration testinden oluşan bir olgu olmadığını dile getirdi. Siber güvenliğin oldukça geniş domeinlere sahip bir yapıda olduğunu...