e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

VERBİS Tag

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yurtdışına veri aktarımıyla ilgili bazı çalışmalar yaptığını belirten Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, “Bunlardan en önemlisi taahhütnameler” diyerek sözlerine şöyle devam etti: “Çünkü Kanun’un 9’uncu maddesinde yurtdışına veri aktarımı aracı olan taahhütnameler ile ilgili karar yayınladı. Bu taahhütnamelerin...