e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

VERBİS’e 60 bin civarında kayıt başvurusu


VERBİS’e 60 bin civarında kayıt başvurusu

Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun yurtdışına veri aktarımıyla ilgili bazı çalışmalar yaptığını belirten Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, “Bunlardan en önemlisi taahhütnameler” diyerek sözlerine şöyle devam etti:

“Çünkü Kanun’un 9’uncu maddesinde yurtdışına veri aktarımı aracı olan taahhütnameler ile ilgili karar yayınladı. Bu taahhütnamelerin nasıl olması gerektiğine ilişkin şablonlar yayınladı. Bu taahhütnamelerde olması gereken asgari unsurlar ve bu taahhütnameler doldurulurken dikkat edilecek hususlarla ilgili bir takım kararlar yayınladı.”

Kurul’un özellikle Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde de (GDPR) yer alan ve uluslararası şirketlerin yurtdışına kişisel verilerinin aktarımında kullandıkları bir araç olan BCR ve yaygın olarak kullanılan bağlayıcı şirket kuralları ile ilgili de şablonlar yayınladığını dile getiren Bilir, “Kanun’un 9’uncu maddesinde yurtdışına veri aktarımında güvenli ülke statüsünün belirlenmesi yada güvenli ülkelerin ilan edilme yetkisi Kurul’a verilmiştir” dedi.

Kurumda 4 adet Taahhütleri İnceleme Komisyonu çalıştığını söyleyen Bilir, “Bugüne kadar da bize yapılan taahhütlerin sayısı da 26’dır. 17 yurtdışı toplantıya çevrimiçi olarak Kurul katılım sağlamıştır. Son yayınımız olan ‘Kişisel Verilerin Korunması Alanında Doğru Bilinen Yanlışlar’ı yayınladık. Çocukların kişisel verilerinin korunmasıyla ilgili 8 adet broşür yayınladık. Şuana kadar VERBİS’e (Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi) 60 bin civarında kayıt başvurusu yapılmıştır. Bugüne kadar 354 veri ihlal bildirimi yapıldı. Kurul bunlardan 64 tanesini internet sayfasında yayınladı” şeklinde konuştu.

VİDEO: 424
BAŞLIK: VERBİS’e 60 Bin Civarında Kayıt Başvurusu
KONUŞMACI: Prof. Dr. Faruk Bilir – Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı
ETKİNLİK: 3. e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 12 Kasım 2020, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu – Ankara