e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Ziya Karakaya Tag

TBD Bilişim Standartları Platformu Başkanı Ziya Karakaya; bulut bilişim, büyük veri, yapay zeka ve nesnelerin interneti gibi konular hakkında bilgi verdi. Ziya Karakaya, bulut bilişim konusunun 10 yıl önce bu kadar bilinirliğinin olmadığını söyledi. Ancak günümüzde bulut bilişimin herkes tarafından tanındığını ve kullanıldığını söyleyen Karakaya, insanların...