e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Genel

Kurul Kararına göre aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirmemesinin idari yaptırıma bağlandığını belirten KVKK Uzmanı Ezgi Ergüneş Duran, sözlerine şöyle devam etti: “Kurulumuzun bu konuda vermiş olduğu bir karara değinmek istiyorum. Bir bankanın aydınlatma metnine ilişkin verilen bir kararda; aydınlatma işleminin amaçları net olarak belirlenmemiş gibi muğlak bir...