e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Alpaslan Kesici Tag

Milli güvenliğin aslında kendi mühendislerimizin geliştirdiği siber güvenlik ürünlerinden geçtiğini belirten Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici, “Globaldeki ürünleri de kullanacağız ama kendi anti-virüsümüzün, kendi istihbarat ürünlerimizin olması gerekiyor. Kendi zafiyetlerimizi kendimizin kapatıyor olması gerekiyor. Tabi ki kamu kurumlarının, sektörün, akademisyenlerin, öğrenci topluluklarının,...