e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kesici: “Siber güvenlik ürünlerinin sayısı artırılmalı”


Kesici: “Siber güvenlik ürünlerinin sayısı artırılmalı”

17 Mart 2022 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) binasında gerçekleştirilen 6’ncı e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde konuşan Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici, siber güvenlik bilincinin oluşturulmasının veri güvenliği açısından önemini şu şekilde açıkladı:

“Kişisel Verileri Koruma Kurumu kurulalı yaklaşık 5 yıl oldu. Kişisel Verileri Koruma Kanunu kişilerin kendi kişisel verilerini korumaya dayalı bir kanun. Siber güvenlik açısından baktığımızda kurumlarımızın veriyi tutan kişinin aslında bunları koruyor, maskeliyor, saklıyor ve KVKK kapsamındaki kanuna uygun hale getirmesi lazım. Aksi taktirde bunun çeşitli cezai yaptırımları var. Firmalarımız ve kamu kurumlarımız bu konuda biraz daha siber güvenlik ürünlerinin sayısını artırarak verileri korumaya dikkat edebilirler.”

VİDEO: 649
BAŞLIK: Kesici: “Siber güvenlik ürünlerinin sayısı artırılmalı”
KONUŞMACI: Alpaslan Kesici – Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü
ETKİNLİK: 6.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 17 Mart 2022, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara