e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Siber saldırılarla nasıl mücadele edilir?


Siber saldırılarla nasıl mücadele edilir?

Milli güvenliğin aslında kendi mühendislerimizin geliştirdiği siber güvenlik ürünlerinden geçtiğini belirten Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici, “Globaldeki ürünleri de kullanacağız ama kendi anti-virüsümüzün, kendi istihbarat ürünlerimizin olması gerekiyor. Kendi zafiyetlerimizi kendimizin kapatıyor olması gerekiyor. Tabi ki kamu kurumlarının, sektörün, akademisyenlerin, öğrenci topluluklarının, STK’ların ve medyanın güç birlikteliğinin olması gerekiyor” dedi.

Bir devlet başkanlığına, bakanlığına ve kritik altyapılarına yapılan saldırıların aslında hepimizi etkileyen saldırılar olduğunun altını çizen Alpaslan Kesici, “Onları bir şekilde bizim korumamız lazım. Bunu yaparken de devletten öğrenci topluluklarına kadar, akademisyenlere kadar, firmalara kadar güçlendirmemiz gerekiyor. Tabi ki Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), burada yapılan regülasyonlar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı gibi bakanlıklarında yapacağı regülasyonlar da önemli” şeklinde konuştu.

Siber güvenlik dünyasının sürekli yeni bir katmanın çıktığı ve yeni ihtiyaçların doğduğu yeni bir alan olduğunu dile getiren Kesici, “Yarın yeni bir katman çıkabilir ve biz buna yönelik geliştireceğimiz bir ürünü biz hem yurt içinde hem de yurtdışında satabiliriz. Dolayısıyla yeni nesil siber güvenlik teknolojilerini sürekli takip etmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

VİDEO: 379
BAŞLIK: Siber Saldırılarla Nasıl Mücadele Edilir?
KONUŞMACI: Alpaslan Kesici – Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü
ETKİNLİK: 6. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 17 Mart 2022, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara