e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Merve Hatice Karataş Tag

Standardizasyon’un tüm tarafların katkı ve iş birliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemi olduğunu dile getiren TSE, Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Merve Hatice Karataş, “Standardizasyon uygulamalarında temel doküman standartlardır. Standartlaşma da bu standartların aslında tamamen oluşturulma, sürdürme, yaygınlaştırma ortamıdır”...