e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Standardizasyon, standartlaşma ve akreditasyon kavramları


Standardizasyon, standartlaşma ve akreditasyon kavramları

Standardizasyon’un tüm tarafların katkı ve iş birliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama işlemi olduğunu dile getiren TSE, Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Merve Hatice Karataş, “Standardizasyon uygulamalarında temel doküman standartlardır. Standartlaşma da bu standartların aslında tamamen oluşturulma, sürdürme, yaygınlaştırma ortamıdır” dedi.

“Akreditasyon ise, uygunluk değerlendirme kuruluşlarının gerçekleştirdikleri çalışmaların ve bu çalışmalar sonucunda düzenledikleri uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgelendirme belgeleri, personel belgelendirme belgeleri v.b.) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır” şeklinde konuşan Karataş, sözlerine şöyle devam etti:

“Ulusal ve uluslararası mevzuatlarla çeşitli sektörler ve ürünler düzenlenir. Ulusal mevzuatlarla kendi ülkemiz içerisindeki düzenlemeler sağlanır. Ülkemizdeki siber güvenliğe yönelik düzenlemelere baktığımızda da, bu sektörü en güzel yapılandıran uluslararası düzenlemenin 2019 yılında yayımlanan AB Cyber Secutity Act olduğunu düşünüyorum. Ülkemizde de 06.07.2019 tarihinde Bilgi ve İletişim Güvenliği Tedbirleri konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesi yayımlandı. Sonrasında 2020 yılında Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Rehberi yayımlandı ve ülkedeki tüm kamu kurumları ve kritik altyapı kuruluşlarının bu rehbere uyum sağlamaları istendi. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı Bilgi ve İletişim Güvenliği Denetim Rehberi 2021 yılında yayımlandı.”

VİDEO: 393
BAŞLIK: Standardizasyon, Standartlaşma ve Akreditasyon Kavramları
KONUŞMACI: Merve Hatice Karataş – TSE, Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanı
ETKİNLİK: 6. e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 17 Mart 2022, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara