e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Karataş: “Kamu Kriteri Sertifikasını birçok kritik siber güvenlik ürünü için vermekteyiz”


Karataş: “Kamu Kriteri Sertifikasını birçok kritik siber güvenlik ürünü için vermekteyiz”

17 Mart 2022 tarihinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) binasında gerçekleştirilen 6’ncı e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi’nde konuşan TSE, Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanı Merve Hatice Karataş, siber güvenlik alanındaki sertifikasyon süreçlerini şirketler açısından şu şekilde değerlendirdi:

“Ulusal ve uluslararası mevzuatlar kapsamında bir takım belgelendirme hizmetlerimiz var. Dolayısıyla da bu mevzuatlar kapsamında hizmet vermek isteyen kuruluşlara bu belgeleri öneriyoruz. Aynı zamanda da özellikle uluslararası piyasada ürün ve hizmet sunmak isteyen tüm geliştiricilerimize bizimle iletişime geçmesini ve onları mevzuatlar kapsamında yönlendirmemizle ilgili bizden bilgi talep etmelerini istiyoruz. Çünkü TSE 2010 yılından beri uluslararası geçerli Kamu Kriteri Sertifikası vermekte ve NATO projeleri dahil birçok proje için ihalelerinde geçerli olan teknik şartnamelerindeki Kamu Kriteri Sertifikasını birçok kritik siber güvenlik ürünü için vermekteyiz. Bununla birlikte Avrupa’daki Siber Güvenlik Yasası kapsamında da Avrupa’daki siber güvenlik belgelendirmelerinde de TSE çalışmalarına devam etmektedir.”

VİDEO: 644
BAŞLIK: Karataş: “Kamu Kriteri Sertifikasını birçok kritik siber güvenlik ürünü için vermekteyiz”
KONUŞMACI: Merve Hatice Karataş – TSE, Bilişim Teknolojileri Test ve Belgelendirme Dairesi Başkanı
ETKİNLİK: 6.e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi
TARİH: 17 Mart 2022, Perşembe
YER: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu – Ankara