e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

siber güvenlik Tag

Bir akıllı aracın içerisinde birden fazla risk olduğunu belirten StrixEye Kurucusu Ömer Çıtak, “Ben bir akıllı aracı siber saldırı yöntemiyle bir şekilde zarara uğratmak istiyorsam sadece iki ihtimalim var. Birinci olarak sinyal bazlı ataklarda bulunabilirim. İkinci olarak IoT bazlı ataklarda bulunabilirim” dedi. RF sinyalleriyle çalışan bir...

Denizcilik sektörünün de diğer bütün sektörlerde olduğu gibi bilgi teknolojilerinin (BT) ve operasyonel teknolojilerin (OT) birleştiği bir sektör olduğunu dile getiren İnfrasis Siber Mühendislik Genel Müdürü Can Sobutay, “Verimliliği, etkinliği daha fazla arttırmak için OT ve BT teknolojilerinin giderek daha fazla entegre olmasını istiyoruz. Bunun...

LTE (4G) mimarisinde eNB isimli baz istasyonlarında çekirdek şebekeler arasında bir haberleşme olduğunu belirten Ulak Haberleşme A. Ş. Sistem Mühendisliği Müdürü Ali Akçay, “5G mimarisinde ise bir Cloud var. Yani fonksiyonlar fiziksel değil, sanal ve servis tabanlı. Yani mikro servis tabanlı mimaride fonksiyonlar dağıtık yapıda....

Yeni siber güvenlik yaklaşımlarının “Sıfır Güven Politikası, Blok Zincir Teknolojisi ve Yeni Nesil Kimlik Doğrulama Sistemleri” olduğunu dile getiren Türk Telekom Siber Güvenlik Direktörü Mahmut Küçük, Sıfır Güven Modeli’nin ‘Asla kimseye güvenme! Sadece güven zinciri içerisinde kabul ettiklerine güven! Onun dışında geniş yetkiler verme!’ mantığıyla...

Siber güvenliği anlatmak için kişinin günlük hayatında kullandığı terminolojiyi kullanmamaya özen göstermesi gerektiğine vurgu yapan T.C. Sağlık Bakanlığı Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemleri Birim Sorumlusu Dilek Şen Karakaya, kişinin konuyu ne kadar bildiğini ve nasıl sadeleştirerek anlatabileceğini ölçmesi gerektiğini dile getirdi. “Ölçmediğiniz hiçbir şeyi iyileştiremezsiniz. Verileri çok...

Milli güvenliğin aslında kendi mühendislerimizin geliştirdiği siber güvenlik ürünlerinden geçtiğini belirten Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi Genel Koordinatörü Alpaslan Kesici, “Globaldeki ürünleri de kullanacağız ama kendi anti-virüsümüzün, kendi istihbarat ürünlerimizin olması gerekiyor. Kendi zafiyetlerimizi kendimizin kapatıyor olması gerekiyor. Tabi ki kamu kurumlarının, sektörün, akademisyenlerin, öğrenci topluluklarının,...

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Siber Güvenlik Kümelenmesi’nin destekleriyle düzenlenen 6’ncı e-Safe Siber Güvenlik Zirvesi “Kamu ve Özel Sektördeki Siber Güvenlik Zafiyetleri 2.0’’ temasıyla,17 Mart 2022 tarihinde Ankara’da BTK Merkez Binası’nda gerçekleştirildi. Zirve’de açılış konuşması yapan Bilgi Teknolojileri ve İletişim...

Siber saldırılara karşı tüm güvenlik önlemlerinin alınmış olmasına rağmen kullanıcıdan kaynaklı güvenlik zafiyetlerinin olabileceğini belirten Siber Bülten Yazarı Minhaç Çelik, “Örneğin; şirketimize yeni bir çalışan geldi ve henüz oryantasyon konusunda bilgi güvenliğiyle alakalı sunuma yetişmedi. Bu çalışana güvenlikçiler ‘Lütfen güçlü bir parola edinin. Lütfen parolanızı...

Siber saldırılara karşı çözüm önerilerinde bulunan Trend Micro Satış Yöneticisi Gökhan Çörekçi, özellikle tümleşik tehdit savunması, yani birbirleri ile entegrasyonu sağlayan bir savunma oluşturulması gerektiğini belirterek, “Uçtan uca bütün güvenlik ürünlerinin aralarında tehdit istihbaratı paylaşımı yapması gerekiyor. Yani uç noktada, network katmanında, veya giriş seviyesinde...