e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

CennetAlasŞekerbay Tag

KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı Cennet Alas Şekerbay, çocuk verilerinin işlenmesinde açık rızanın alınması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Cennet Alas Şekerbay, ilgili kişinin verisi işlenen gerçek kişi olarak tanımlandığını dile getirdi. Bundan dolayı da herkesi kapsadığını belirli bir yaş sınırı olmadığını ifade etti. Kişisel...

KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı Cennet Alas Şekerbay, çocuk verilerinin işlenmesinde açık rızanın alınması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Cennet Alas Şekerbay, eğer açık rızaya dayanarak kişisel veri işlenecekse aydınlatma yükümlülüğü ile açık rıza temini bakımından ayrı dökümanlar oluşturulmalı, bunların temini bakımından ayrı metinlerin esas...

KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı Cennet Alas Şekerbay, çocuk verilerinin işlenmesinde açık rızanın alınması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Cennet Alas Şekerbay, açık rıza kavramını tanımladı. Şekerbay, kanununda açık rıza kavramının ‘’Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rıza.’’ şeklinde tanımlandığını ifade...

KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı Cennet Alas Şekerbay, çocuk verilerinin işlenmesinde açık rızanın alınması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı. Cennet Alas Şkerbay, açık rızanın aydınlatma yükümlülüğüyle de bazı durumlarda iç içe geçebileceğini dile getirdi. Şekerbay, bu iki konunun birbirine karıştığının da altını çizdi. Cennet Alas Şkerbay,...