e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Rızanın alınmasında ayırt etme gücüne bakılması


Rızanın alınmasında ayırt etme gücüne bakılması

KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı Cennet Alas Şekerbay, çocuk verilerinin işlenmesinde açık rızanın alınması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı.

Cennet Alas Şekerbay, ilgili kişinin verisi işlenen gerçek kişi olarak tanımlandığını dile getirdi. Bundan dolayı da herkesi kapsadığını belirli bir yaş sınırı olmadığını ifade etti. Kişisel verilerin işlenmesi söz konusu olduğunda kanundaki ilgili kişi tanımı çocukları da kapsadığından, onların haklarına riayet edilmesi, 18 yaşından büyük kişiler için sözleşme yapılırken veya onların kişisel verileri işlenirken yerine getirilen yükümlülükler neyse onların da bizzat çocuklar bakımından yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı. Ayrıca BM Sözleşmesine göre; ‘18 yaşının altındaki herkes çocuktur.’ tanımını da hatırlattı. Medeni Kanun’da da aynı şekilde çocuk tanımının bahsi geçtiğine dikkat çekti.

Cennet Alas Şekerbay konuşmasına şu sözlerle devam etti: ‘’Ülke uygulamamızda 15 yaşını dolduran kişi bazı işler bakımından çalışma yeteneğine haiz görünüyor ya da 17 yaşını dolduran bir kişi evlenebiliyor. Kanunda belirli bir yaş düzenlenmemesi tamamen serbestlik anlamına mı geliyor yoksa tamamen yasaklanma anlamına mı geliyor sorusu yineleniyor. Ancak böyle bir durum yok. Kanunda düzenleme bulunmayan hallerde Medeni Kanun’a bakılacağından ayırt etme gücü bizim için belirleyici bir kriter oluyor. Ayırt etme gücü bulunan çocuklar bakımından rızanın onlardan alınması, ayırt etme gücü bulunmayan çocuklar bakımından rızanın yasal temsilcilerinden alınması gerekiyor.’’

VİDEO: 334
BAŞLIK: Rızanın Alınmasında Ayırt Etme Gücüne Bakılması
KONUŞMACI: Cennet Alas Şekerbay – KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) – Ankara