e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Açık rızanın geri alınması


Açık rızanın geri alınması

KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı Cennet Alas Şekerbay, çocuk verilerinin işlenmesinde açık rızanın alınması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı.

Cennet Alas Şekerbay, eğer açık rızaya dayanarak kişisel veri işlenecekse aydınlatma yükümlülüğü ile açık rıza temini bakımından ayrı dökümanlar oluşturulmalı, bunların temini bakımından ayrı metinlerin esas alınması gerektiğini ifade etti.

Cennet Alas Şekerbay, açık rızada şekil şartının olmadığını vurguladı. Önemli olanın, açık rızanın unsurlarının bulunuyor olmasının altını çizdi. İspat yükünün ise yine veri sorumlusuna ait olduğunu, aydınlatma yükümlülüğünün ispatı ile açık rıza temininin ispatı bakımından farklı kutucuklar sunulması, farklı belgeler ve dökümanlar sunulmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Cennet Alas Şekerbay konuşmasını şu şekilde sürdürdü: ‘’Açık rıza ile kişisel verilerin işlenmesi, herhangi bir zamanda rızayı geri alma hakkını içermelidir. Çünkü bu rızanın sakatlanmasına sebep olabilecek bir unsur. Açık rızayı geri alma sebebini açıklama gibi bir yükümlülük getirilmemeli ve önceden izin verilen veri kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir faydanın sona ermesine yönelik bir sonuçta ortaya çıkmamalıdır. Özellikle bu hak çocukların rızaları söz konusu olduğunda çok önemli bir konu. Açık rızanın geri alınması, rızanın verilmesi ile eşit kolaylıkta olmalıdır.’’

VİDEO: 333
BAŞLIK: Açık Rızanın Geri Alınması
KONUŞMACI: Cennet Alas Şekerbay – KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) – Ankara