e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Açık rıza ile aydınlatma yükümlülüğünün iç içe geçtiği durumlar


Açık rıza ile aydınlatma yükümlülüğünün iç içe geçtiği durumlar

KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı Cennet Alas Şekerbay, çocuk verilerinin işlenmesinde açık rızanın alınması hakkında bilgilerini e-Safe ile paylaştı.

Cennet Alas Şkerbay, açık rızanın aydınlatma yükümlülüğüyle de bazı durumlarda iç içe geçebileceğini dile getirdi. Şekerbay, bu iki konunun birbirine karıştığının da altını çizdi.

Cennet Alas Şkerbay, genel çerçeveden bakıldığında bu konunun durduğu noktayı incelemenin gerekliliğine dikkat çekerek, kişisel verilerin işlenmesi sürecinde ilk adımın kişisel veri işleme şartı olduğunu ifade etti. Şekerbay, kişisel verin işleme şartının bulunması halinde veri sorumlusu olarak harekete geçilebildiğini aktardı. Bir sonraki adımın ise aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi olduğunu söyleyerek, son adımın temel ilkelere uygun olarak ve veri güvenliğini de sağlayarak veri işleme faaliyetini sürdürülebileceğini vurguladı.

Cennet Alas Şekerbay konuşmasının devamında şu sözleri kullandı: ‘’Açık rızanın, veri işleme şartları arasında ki yerinin nerede olduğundan bahsetmemiz lazım. Kanunun 5’ci ve 6’ncı maddesinde kişisel verilerin işlenmesi şartları sayılıyor. Ben açık rızayı burada ayırdım bunlardan. Biz kurum olarak baştan beri şöyle bir yaklaşım sergiliyoruz. Varsa diğer veri işleme şartlarına gidilmeli. Eğer bunlardan hiçbirisi yoksa açık rıza temini yöntemine gidilmeli diyoruz. Aydınlatma yükümlülüğünün asgari unsurları kanunda belirleniyor. Bu noktada bazı durumlarda aydınlatma yükümlülüğü kapsamında verilen bilgilerle açık rızanın temini bakımından yerine getirilmesi gereken, bu bilgilendirilmiş rıza şartı farklılık arz ediyor. Bazı durumlarda yeterli olabiliyor verilen bilgi, aydınlatma kapsamında sunulan bilgi. Ama bazı durumlarda açık rıza temini için daha farklı bilgilerin ilgili kişiye sunulması gerekiyor. Bu noktada bu yükümlülükleri bilmemiz gerekiyor.’’

VİDEO: 331
BAŞLIK: Açık Rıza İle Aydınlatma Yükümlülüğünün İç İçe Geçtiği Durumlar
KONUŞMACI: Cennet Alas Şekerbay – KVKK Veri Yönetimi Dairesi Başkan Yardımcısı
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) – Ankara