e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Erden Şahin Tag

Dünya genelinde siber suçun bir tanımı olmadığını söyleyen 4’üncü Sınıf Emniyet Müdürü Erden Şahin, “Bütün ülkeler kendi yapmış oldukları çalışmalarda siber suçun tanımını...