e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Göksu Hazar Erdinç Tag

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Uzman Yardımcısı Göksu Hazar Erdinç, “Biyometrik imza, imza sahiplerinin belirli biyometrik verilerini kullanarak imzalarını özel bir tablet üzerinde oluşturmaları ve genellikle bu verilerin imzalanan belgeye çözülemez biçimde bağlanmasıyla elde edilmektedir” dedi. Biyometrik imzanın, doktinde “basit nitelikli elektronik imza” kategorisinde değerlendirildiğini belirten...

Özel nitelikli kişisel verilerin 6698 sayılı Kanunun 6’ıncı maddesinde tahdidi olarak sayıldığını ve burada sayılan veriler dışında herhangi bir verinin özel nitelikli kişisel veri olarak kabul edilemeyeceğini belirten Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Uzman Yardımcısı Göksu Hazar Erdinç, “Biyometrik veri de özel nitelikli kişisel veriler...

Biyometrik verilerin insana ait olan, müdahaleci olmadan, zahmetsiz bir şekilde elde edilmiş ve herhangi bir özel önlem alınmaksızın genel olarak ömür boyu değişmeden kalan veriler olduğunu belirten Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Uzman Yardımcısı Göksu Hazar Erdinç, “Bunlar fizyolojik ve davranışsal olarak ikiye ayrılır. Fizyolojik...