e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Biyometrik veri nedir?


Biyometrik veri nedir?

Biyometrik verilerin insana ait olan, müdahaleci olmadan, zahmetsiz bir şekilde elde edilmiş ve herhangi bir özel önlem alınmaksızın genel olarak ömür boyu değişmeden kalan veriler olduğunu belirten Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Uzman Yardımcısı Göksu Hazar Erdinç, “Bunlar fizyolojik ve davranışsal olarak ikiye ayrılır. Fizyolojik dediğimizde parmak izi, retina, avuç içi, yüz, el şekli ve iris gibi biyolojik olarak sahip olduğumuz unsurları ifade etmektedir. Ses, yürüyüş biçimi, klavyeye basış biçimi, araba sürüş biçimi, akıllı cihazlarımızı kullanırken cihaza uyguladığımız baskı ve el hareketlerimiz gibi daha çok davranışlarımıza ait veriler ise, davranışsal nitelikte biyometrik verileri oluşturur” dedi.

5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanun’unda da biyometrik verilere ilişkin bir tanım olduğunu ifade eden Erdinç, “Buna göre; elektronik sistemler aracılığıyla, kimlik tespit ve kimlik doğrulama işlemlerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla alınan parmak izi, damar izi ve el ayasından elde edilen kişiye özgü veriler, biyometrik veri olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı Elektronik Kimlik Doğrulama Sistemi Yönetmeliği ile Bankaların Bilgi Sistemleri ve Elektronik Bankacılık Hizmetleri Hakkındaki Yönetmelik’de de biyometrik veriye ilişkin düzenlemeler bulunmaktadır” diyerek söylerine şöyle devam etti:

“Bununla birlikte en kapsamlı tanımın Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü’nde yapıldığı söylememiz mümkündür. Buna göre; biyometrik veri, yüz görüntüleri veya daktiloskopik veriler gibi bir gerçek kişinin özgün bir şekilde teşhis edilmesini sağlayan fiziksel, fizyolojik veya davranışsal özelliklerine ilişkin olarak spesifik teknik işlemelerden kaynaklanan kişisel verilerdir.”

Biyometrik verilerden bahsederken esas olarak genel ilkelerin büyük önem arz ettiğini de vurgulayan Erdinç, “6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanun’unun 4’üncü maddesinde düzenlenen genel ilkelere her hâl ve koşulda uyulması gerekmektedir. Yoksa kişisel veri işleme şartı bulunsa bile, bu genel ilkelere herhangi bir aykırılık olması durumunda hukuka aykırı olarak o kişisel veri işlenmiş olacaktır. Bu genel ilkelerden özellikle ‘Belirli, açık ve meşru amaçlar için işleme ile İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma’ ilkeleri biyometrik veride önem arz eden verilerdendir. Özellikle ölçülülük ilkesine ilişkin olarak, verinin işlenme amacı bakımından gerekli, elverişli ve orantılı olması hususunu ifade etmektedir. İleride ihtiyaç olduğu düşünülerek fazladan veri işlenmesi ölçülülüğe aykırıdır” şeklinde konuştu.

VİDEO: 363
BAŞLIK: Biyometrik Veri Nedir?
KONUŞMACI: Göksu Hazar Erdinç – Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Uzman Yardımcısı
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) – Ankara