e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Biyometrik imza nedir?


Biyometrik imza nedir?

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Uzman Yardımcısı Göksu Hazar Erdinç, “Biyometrik imza, imza sahiplerinin belirli biyometrik verilerini kullanarak imzalarını özel bir tablet üzerinde oluşturmaları ve genellikle bu verilerin imzalanan belgeye çözülemez biçimde bağlanmasıyla elde edilmektedir” dedi.

Biyometrik imzanın, doktinde “basit nitelikli elektronik imza” kategorisinde değerlendirildiğini belirten Erdinç, bunun nedeninin; 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununda belirtilen güvenli elektronik imzanın diğer unsurlarını taşımaması, elektronik imzadan beklenen belgenin bütünlüğünün korunması gibi bir takım işlevleri sağlamakta yetersiz kalması olduğunu dile getirdi.

“TÜBİTAK Kamu Sertifikasyon Merkezi’nin ‘Biyometrik İmza ve Nitelikli Elektronik İmza Karşılaştırılması’ başlıklı yazısı kapsamında da, biyometrik imza çözümlerinin uygulanması için imzacının biyometrik verilerini yakalayabilecek kabiliyete sahip özel bir cihaza bağlantılı olmasının gerekli olduğu ve bu cihazların hem statik verileri (imzanın resmi gibi) hem de dinamik verileri (hızlanma, hız, eğim açısı, basınç vb.) yakalayıp kaydettiği ifade edilmektedir” diyen Erdinç, sözlerine şöyle devam etti:

“Anılan çalışmada ayrıca, Avrupa Birliği düzenlemesi standartları olan eIDAS Tüzüğüne göre yasal olarak geçerli olmasına rağmen biyometrik imzanın ıslak imzayla denk sayılmadığı hususuna da yer verilmiştir.”

VİDEO: 365
BAŞLIK: Biyometrik İmza Nedir?
KONUŞMACI: Göksu Hazar Erdinç – Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Uzman Yardımcısı
ETKİNLİK: 4.e-Safe Kişisel Verileri Koruma Zirvesi
TARİH: 17 Haziran 2021, Perşembe
YER: Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) – Ankara