e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişilerin Temel Hak Ve Özgürlüklerini Korumak Amacındadır Tag

1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi, 8 Mayıs 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. Zirvede, Eralp Danışmanlık’tan Av. Özgür Eralp, “Kişisel Verilere İlişkin Suçlar ve Kabahatler Neticesinde Verilecek Hapis, İdari Para ve Disiplin Cezaları” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi, 8 Mayıs 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. Zirvede, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi Dr. Cengiz Paşaoğlu, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Önemli Kavramlar ve Kurumun Yaptığı Çalışmalar” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.