e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişilerin Temel Hak ve Özgürlüklerini Korumak Amacındadır


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişilerin Temel Hak ve Özgürlüklerini Korumak Amacındadır

1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi, 8 Mayıs 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. Zirvede, Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi Dr. Cengiz Paşaoğlu, “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Önemli Kavramlar ve Kurumun Yaptığı Çalışmalar” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

KVKK Üyesi Dr. Cengiz Paşaoğlu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunun yasal alt yapısı 1981 yılında imzalanan uluslararası sözleşme olan kişisel verilerin otomatik işlemlere tabi tutulması sonrasında bireylerin korunması sözleşmesine dayandığını ve Türkiye’nin bunu imzalayan ilk ülkelerden olduğunu belirtti.

Kişisel verilerin korunmasının anayasal güvence altına alınma sürecinden bahseden Paşaoğlu, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Kanunun amacı; ilk olarak kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları usul ve esasları düzenlemektir.

Kanun, kişisel verileri işlenen gerçek kişileri; bu verileri tamamen veya kısmen otomatik olan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişileri; herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işleyen gerçek ve tüzel kişileri kapsamaktadır.

Kişisel veri nedir? Kanun şu şekilde tanımlamaktadır: Kimliği belirli ya da belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgidir. Doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, ad-soyad, cinsiyet, IP adresi vb. bilgiler kişisel verilerdir.

Kişisel verilerin işlenmesi süreci, elde etme, kaydetme, depolama, muhafaza etme, değiştirme, yeniden düzenleme, açıklama, aktarma, devralma, elde edilebilir hale getirme, sınıflandırma, kullanılmasının engellenmesi aşamalarını bulundurur.

Kanunun getirdiği önemli kavramlardan biri de ‘Açık Rıza’dır. Açık rıza, belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.”

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Önemli Kavramlar ve Kurumun Yaptığı Çalışmaları anlatan KVKK Üyesi Dr. Cengiz Paşaoğlu konuşması sonrası dinleyicilerin sorularını cevapladı.

VİDEO: 056
BAŞLIK: Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kişilerin Temel Hak ve Özgürlüklerini Korumak Amacındadır
KONUŞMACI: Dr. Cengiz Paşaoğlu – Kişisel Verileri Koruma Kurulu Üyesi
ETKİNLİK: 1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi
TARİH: 8 Mayıs 2018, Salı
YER: Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall Kültür Merkezi – İstanbul