e-Safe Zirveleri

Siber uzay var oldukça, siber güvenlikte var olacaktır. e-Safe Ulusal Güvenlik Etkinlikleri olarak, Siber Güvenlik ve Kişisel Verileri Koruma Sektörlerinin paydaşları olan; üreticiler, satıcılar, kamu, üniversite ve STK’ları bir araya getirerek sektörün sağlıklı gelişmesine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Bu bağlamda e-Safe, yerel sorunlara odaklanmış bir Ulusal Güvenlik Etkinlikleri platformudur.

Kişisel Verilere İlişkin Suçlar ve Kabahatler Sonucu Alınacak Cezalar Nelerdir?


Kişisel Verilere İlişkin Suçlar ve Kabahatler Sonucu Alınacak Cezalar Nelerdir?

1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi, 8 Mayıs 2018 tarihinde Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşti. Zirvede, Eralp Danışmanlık’tan Av. Özgür Eralp, “Kişisel Verilere İlişkin Suçlar ve Kabahatler Neticesinde Verilecek Hapis, İdari Para ve Disiplin Cezaları” başlıklı konuşmasını gerçekleştirdi.

Kişisel Verilere İlişkin Suçlar ve Kabahatler Neticesinde Verilecek Hapis, İdari Para ve Disiplin Cezaları konusu üzerine sunumunu gerçekleştiren Av. Özgür Eralp şunları anlattı: “Şirket yöneticileri, kurum yöneticileri bu kanun sürecinde bu sürecin ceza kısmına bakarak uyum sürecini gerçekleştiriyor. Kişisel verileri koruma kanunda 18. maddede idari para cezaları net şekilde belirtilmiştir. Bu madde de aydınlatma yükümlülüğü ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülükleri yerine getirme maddelerine dair gerçekleşecek hatalardan en çok cezalar alınabilir.

Kanunda belirtilen disiplin cezalarında; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerleme durdurulması, devlet memuriyetinden çıkarma cezaları verilebilir. Kişisel verileri koruma ihlali için bence özel bir disiplin ceza uygulaması hazırlanabilir.”

Av. Özgür Eralp konuşmasında kanunda geçen; kişisel veriler tanımı, hukuka aykırı olarak kişisel verileri kaydeden kimseye verilen cezalar, nitelikli haller tanımı, verileri yok etmeme, şikayet gibi kavramlar ve maddeler üzerinde durarak bu maddelerdeki açıklardan bahsetti.

VİDEO: 057
BAŞLIK: Kişisel Verilere İlişkin Suçlar ve Kabahatler Sonucu Alınacak Cezalar Nelerdir?
KONUŞMACI: Av. Özgür Eralp
ETKİNLİK: 1.e-Safe Boğaziçi Kişisel Verileri Korumada Yerli Çözümler Zirvesi
TARİH: 8 Mayıs 2018, Salı
YER: Boğaziçi Üniversitesi, Albert Long Hall Kültür Merkezi – İstanbul